Giá gỗ sưa đỏ 2021

Bạn đang quan tâm về giá gỗ sưa đỏ 2021 đã thay đổi như thế nào thì bài viết dưới đây sẽ mô tả cụ thể những thông tin về giá gỗ sưa bao gồm các loại gỗ sưa trên 40 năm tuổi và dưới 20 năm tuổi

Cây gỗ Sưa – và các loại gỗ Sưa

Cây gỗ Sưa - và các loại gỗ Sưa 1

Cây gỗ Sưa là một loại cây quý hiếm, gỗ sưa chia làm 2 loại là cây gỗ sưa trắng và cây gỗ sưa đỏ. Cây gỗ sưa trắng cho hoa đẹp, quả to, khi đốt quả không có mùi. Tuy nhiên, cây gỗ sưa trắng không giá trị bằng cây gỗ sưa đỏ. Cây….