Người được Google Doodle vinh danh hôm nay 28/02: Hiệp sĩ John Tenniel - Họa sĩ minh họa "Alice in Wonderland" và "Alice Through the Looking Glass" 3

Người được Google Doodle vinh danh hôm nay 28/02: Hiệp sĩ John Tenniel – Họa sĩ minh họa “Alice in Wonderland” và “Alice Through the Looking Glass”

Hôm nay, nếu lên Google Doodle, bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh được vẽ theo phong cách dễ nhận biết của Hiệp sĩ John Tenniel trong tác phẩm minh họa để đời của ông: “Alice in Wonderland” và “Alice Through the Looking Glass”. Và hình … Xem thêm