Tổng hợp danh sách các huyện và thành phố thuộc tỉnh Long An và Danh sách các xã thuộc Tình Long An mới nhất hiện nay, kèm theo dân số và diện tích từng huyện thuộc tỉnh Long An.

Danh Sách Các Huyện & Xã Của Tỉnh Long An
Danh Sách Các Huyện & Xã Của Tỉnh Long An

Danh sách các huyện của tỉnh Long An

STTQuận huyệnDân số (người)Diện tích (km²)Mật độ dân sốSố đơn vị hành chínhNăm thành lập
1Thành phố Tân An147.44981,731.8049 phường, 5 xã2009
2Thị xã Kiên Tường45.171204,362213 phường, 5 xã2013
3Huyện Bến Lức184.936287,866421 thị trấn, 14 xã1957
4Huyện Cần Đước195.604220,498871 thị trấn, 16 xã1909
5Huyện Cần Giuộc219.653215,11.0211 thị trấn, 14 xã1864
6Huyện Châu Thành111.835155,247201 thị trấn, 12 xã1922
7Huyện Đức Hoà315.711425,118283 thị trấn, 17 xã1913
8Huyện Đức Huệ67.026428,921561 thị trấn, 10 xã1959
9Huyện Mộc Hoá28.366299,95951 thị trấn, 6 xã1917
10Huyện Tân Hưng53.925501,881071 thị trấn, 11 xã1994
11Huyện Tân Thạnh79.455422,851881 thị trấn, 12 xã1980
12Huyện Tân Trụ69.603106,366541 thị trấn, 9 xã1952
13Huyện Thạnh Hoá56.7467,861211 thị trấn, 10 xã1989
14Huyện Thủ Thừa99.32299,13321 thị trấn, 11 xã1922
15Huyện Vĩnh Hưng52.612378,121391 thị trấn, 9 xã1978

Danh sách các xã của tỉnh Long An

STTQuận HuyệnPhường XãCấp
1Huyện Bến LứcThị trấn Bến LứcThị trấn
2Huyện Bến LứcXã An Thạnh
3Huyện Bến LứcXã Bình Đức
4Huyện Bến LứcXã Long Hiệp
5Huyện Bến LứcXã Lương Bình
6Huyện Bến LứcXã Lương Hòa
7Huyện Bến LứcXã Mỹ Yên
8Huyện Bến LứcXã Nhựt Chánh
9Huyện Bến LứcXã Phước Lợi
10Huyện Bến LứcXã Tân Bửu
11Huyện Bến LứcXã Tân Hòa
12Huyện Bến LứcXã Thạnh Đức
13Huyện Bến LứcXã Thạnh Hoà
14Huyện Bến LứcXã Thạnh Lợi
15Huyện Bến LứcXã Thanh Phú
1Huyện Cần ĐướcThị trấn Cần ĐướcThị trấn
2Huyện Cần ĐướcXã Long Cang
3Huyện Cần ĐướcXã Long Định
4Huyện Cần ĐướcXã Long Hòa
5Huyện Cần ĐướcXã Long Hựu Đông
6Huyện Cần ĐướcXã Long Hựu Tây
7Huyện Cần ĐướcXã Long Khê
8Huyện Cần ĐướcXã Long Sơn
9Huyện Cần ĐướcXã Long Trạch
10Huyện Cần ĐướcXã Mỹ Lệ
11Huyện Cần ĐướcXã Phước Đông
12Huyện Cần ĐướcXã Phước Tuy
13Huyện Cần ĐướcXã Phước Vân
14Huyện Cần ĐướcXã Tân Ân
15Huyện Cần ĐướcXã Tân Chánh
16Huyện Cần ĐướcXã Tân Lân
17Huyện Cần ĐướcXã Tân Trạch
1Huyện Cần GiuộcThị trấn Cần GiuộcThị trấn
2Huyện Cần GiuộcXã Đông Thạnh
3Huyện Cần GiuộcXã Long An
4Huyện Cần GiuộcXã Long Hậu
5Huyện Cần GiuộcXã Long Phụng
6Huyện Cần GiuộcXã Long Thượng
7Huyện Cần GiuộcXã Mỹ Lộc
8Huyện Cần GiuộcXã Phước Hậu
9Huyện Cần GiuộcXã Phước Lại
10Huyện Cần GiuộcXã Phước Lâm
11Huyện Cần GiuộcXã Phước Lý
12Huyện Cần GiuộcXã Phước Vĩnh Đông
13Huyện Cần GiuộcXã Phước Vĩnh Tây
14Huyện Cần GiuộcXã Tân Tập
15Huyện Cần GiuộcXã Thuận Thành
1Huyện Châu ThànhThị trấn Tầm VuThị trấn
2Huyện Châu ThànhXã An Lục Long
3Huyện Châu ThànhXã Bình Quới
4Huyện Châu ThànhXã Dương Xuân Hội
5Huyện Châu ThànhXã Hiệp Thạnh
6Huyện Châu ThànhXã Hoà Phú
7Huyện Châu ThànhXã Long Trì
8Huyện Châu ThànhXã Phú Ngãi Trị
9Huyện Châu ThànhXã Phước Tân Hưng
10Huyện Châu ThànhXã Thanh Phú Long
11Huyện Châu ThànhXã Thanh Vĩnh Đông
12Huyện Châu ThànhXã Thuận Mỹ
13Huyện Châu ThànhXã Vĩnh Công
1Huyện Đức HoàThị trấn Hậu NghĩaThị trấn
2Huyện Đức HoàThị trấn Đức HoàThị trấn
3Huyện Đức HoàThị trấn Hiệp HoàThị trấn
4Huyện Đức HoàXã An Ninh Đông
5Huyện Đức HoàXã An Ninh Tây
6Huyện Đức HoàXã Đức Hòa Đông
7Huyện Đức HoàXã Đức Hòa Hạ
8Huyện Đức HoàXã Đức Hòa Thượng
9Huyện Đức HoàXã Đức Lập Hạ
10Huyện Đức HoàXã Đức Lập Thượng
11Huyện Đức HoàXã Hiệp Hòa
12Huyện Đức HoàXã Hòa Khánh Đông
13Huyện Đức HoàXã Hòa Khánh Nam
14Huyện Đức HoàXã Hòa Khánh Tây
15Huyện Đức HoàXã Hựu Thạnh
16Huyện Đức HoàXã Lộc Giang
17Huyện Đức HoàXã Mỹ Hạnh Bắc
18Huyện Đức HoàXã Mỹ Hạnh Nam
19Huyện Đức HoàXã Tân Mỹ
20Huyện Đức HoàXã Tân Phú
1Huyện Đức HuệThị trấn Đông ThànhThị trấn
2Huyện Đức HuệXã Bình Hòa Bắc
3Huyện Đức HuệXã Bình Hòa Hưng
4Huyện Đức HuệXã Bình Hòa Nam
5Huyện Đức HuệXã Bình Thành
6Huyện Đức HuệXã Mỹ Bình
7Huyện Đức HuệXã Mỹ Quý Đông
8Huyện Đức HuệXã Mỹ Quý Tây
9Huyện Đức HuệXã Mỹ Thạnh Bắc
10Huyện Đức HuệXã Mỹ Thạnh Đông
11Huyện Đức HuệXã Mỹ Thạnh Tây
1Huyện Mộc HoáThị trấn Bình Phong ThạnhThị trấn
2Huyện Mộc HoáXã Bình Hòa Đông
3Huyện Mộc HoáXã Bình Hòa Tây
4Huyện Mộc HoáXã Bình Hòa Trung
5Huyện Mộc HoáXã Bình Thạnh
6Huyện Mộc HoáXã Tân Lập
7Huyện Mộc HoáXã Tân Thành
1Huyện Tân HưngThị trấn Tân HưngThị trấn
2Huyện Tân HưngXã Hưng Điền
3Huyện Tân HưngXã Hưng Điền B
4Huyện Tân HưngXã Hưng Hà
5Huyện Tân HưngXã Hưng Thạnh
6Huyện Tân HưngXã Thạnh Hưng
7Huyện Tân HưngXã Vĩnh Bửu
8Huyện Tân HưngXã Vĩnh Châu A
9Huyện Tân HưngXã Vĩnh Châu B
10Huyện Tân HưngXã Vĩnh Đại
11Huyện Tân HưngXã Vĩnh Lợi
12Huyện Tân HưngXã Vĩnh Thạnh
1Huyện Tân ThạnhThị trấn Tân ThạnhThị trấn
2Huyện Tân ThạnhXã Bắc Hòa
3Huyện Tân ThạnhXã Hậu Thạnh Đông
4Huyện Tân ThạnhXã Hậu Thạnh Tây
5Huyện Tân ThạnhXã Kiến Bình
6Huyện Tân ThạnhXã Nhơn Hòa
7Huyện Tân ThạnhXã Nhơn Hòa Lập
8Huyện Tân ThạnhXã Nhơn Ninh
9Huyện Tân ThạnhXã Tân Bình
10Huyện Tân ThạnhXã Tân Hòa
11Huyện Tân ThạnhXã Tân Lập
12Huyện Tân ThạnhXã Tân Ninh
13Huyện Tân ThạnhXã Tân Thành
1Huyện Tân TrụThị trấn Tân TrụThị trấn
2Huyện Tân TrụXã Bình Lãng
3Huyện Tân TrụXã Bình Tịnh
4Huyện Tân TrụXã Bình Trinh Đông
5Huyện Tân TrụXã Đức Tân
6Huyện Tân TrụXã Lạc Tấn
7Huyện Tân TrụXã Nhựt Ninh
8Huyện Tân TrụXã Quê Mỹ Thạnh
9Huyện Tân TrụXã Tân Bình
10Huyện Tân TrụXã Tân Phước Tây
1Huyện Thạnh HoáThị trấn Thạch HoáThị trấn
2Huyện Thạnh HoáXã Tân Đông
3Huyện Thạnh HoáXã Tân Hiệp
4Huyện Thạnh HoáXã Tân Tây
5Huyện Thạnh HoáXã Thạnh An
6Huyện Thạnh HoáXã Thạnh Phú
7Huyện Thạnh HoáXã Thạnh Phước
8Huyện Thạnh HoáXã Thuận Bình
9Huyện Thạnh HoáXã Thuận Nghĩa Hòa
10Huyện Thạnh HoáXã Thủy Đông
11Huyện Thạnh HoáXã Thủy Tây
1Huyện Thủ ThừaThị trấn Thủ ThừaThị trấn
2Huyện Thủ ThừaXã Bình An
3Huyện Thủ ThừaXã Bình Thạnh
4Huyện Thủ ThừaXã Long Thạnh
5Huyện Thủ ThừaXã Long Thuận
6Huyện Thủ ThừaXã Mỹ An
7Huyện Thủ ThừaXã Mỹ Lạc
8Huyện Thủ ThừaXã Mỹ Phú
9Huyện Thủ ThừaXã Mỹ Thạnh
10Huyện Thủ ThừaXã Nhị Thành
11Huyện Thủ ThừaXã Tân Long
12Huyện Thủ ThừaXã Tân Thành
1Huyện Vĩnh HưngThị trấn Vĩnh HưngThị trấn
2Huyện Vĩnh HưngXã Hưng Điền A
3Huyện Vĩnh HưngXã Khánh Hưng
4Huyện Vĩnh HưngXã Thái Bình Trung
5Huyện Vĩnh HưngXã Thái Trị
6Huyện Vĩnh HưngXã Tuyên Bình
7Huyện Vĩnh HưngXã Tuyên Bình Tây
8Huyện Vĩnh HưngXã Vĩnh Bình
9Huyện Vĩnh HưngXã Vĩnh Trị
10Huyện Vĩnh HưngXã Vĩnh Thuận
1Thành phố Tân AnPhường 1Phường
2Thành phố Tân AnPhường 2Phường
3Thành phố Tân AnPhường 3Phường
4Thành phố Tân AnPhường 4Phường
5Thành phố Tân AnPhường 5Phường
6Thành phố Tân AnPhường 6Phường
7Thành phố Tân AnPhường 7Phường
8Thành phố Tân AnPhường Khánh HậuPhường
9Thành phố Tân AnPhường Tân KhánhPhường
10Thành phố Tân AnXã Bình Tâm
11Thành phố Tân AnXã Lợi Bình Nhơn
12Thành phố Tân AnXã An Vĩnh Ngãi
13Thành phố Tân AnXã Hướng Thọ Phú
14Thành phố Tân AnXã Nhơn Thạnh Trung
1Thị xã Kiên TườngPhường 1Phường
2Thị xã Kiên TườngPhường 2Phường
3Thị xã Kiên TườngPhường 3Phường
4Thị xã Kiên TườngXã Bình Hiệp
5Thị xã Kiên TườngXã Bình Tân
6Thị xã Kiên TườngXã Thạnh Hưng
7Thị xã Kiên TườngXã Thạnh Trị
8Thị xã Kiên TườngXã Tuyên Thạnh
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *